Інформація для ВПО

Інформація для внутрішньо переміщених осіб

Якщо Ви стали внутрішньо переміщеною особою, то для отримання гарантованого соціального захисту, Вам необхідно зареєструватися офіційно в державних органах.
Хто такі внутрішньо переміщені особи
Внутрішньо переміщеною особою (ВПО) є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
Навіщо потрібна довідка переселенця
По приїзду в нове місце проживання Вам необхідно отримати “Довідку про взяття на облік особи, переміщеного з тимчасово окупованої території України і районів проведення антитерористичної операції”.
Д овідка переселенця дозволить:
 • отримувати щомісячну адресну допомогу (як її оформити, читайте тут);
 • переоформити соціальні виплати, пенсію (докладніше тут);
 • влаштувати дитину в садок/школу (докладніше тут);
 • отримати доступ до медичного обслуговування (докладніше тут) і багато іншого.
Підставою для постановки на облік ВПО є проживання на тимчасово окупованій території або в районі проведення антитерористичної операції.
Кому і  куди звертатися для постановки на облік як ВПО
 Особи від 14 років і старше
Для отримання довідки переселенця особам від 14 років і старше необхідно особисто звернутися із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (собес) за місцем фактичного проживання або до уповноваженої особи, що визначена виконавчими органами сільських та селищних рад. Недієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена, звертаються через законного представника.
Діти до 14 років
Від імені малолітньої дитини звертаються батьки. Якщо дитина прибула без батьків, то заяву може подати родич (бабуся, дідусь, прабабуся, прадід, повнолітні брат чи сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає дитина. Якщо дитина прибула без родичів, то заяву подає представник органу опіки та піклування за місцем знаходження дитини. Від імені дитини, влаштованої до дитячого закладу, установи охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей на повне державне забезпечення заяву подає керівник закладу.
Студенти
Студенти, які отримували певний освітньо-кваліфікаційний рівень і мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, після зняття з реєстрації мають право отримати довідку переселенця, якщо не бажають повернутися до попереднього місця проживання.
Військовослужбовці
Військовослужбовці, які проходили службу та мали зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території або в районі проведення АТО мають право отримати довідку переселенця (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу).
 Яка інформація вказується в заяві
 • заява про постановку на облік в якості ВПО містить наступну інформацію про заявника:
 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • громадянство;
 • дата та місце народження;
 • стать;
 • відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
 • відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена;
 • відомості про зареєстроване і фактичне місце проживання;
 • адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручатися офіційна кореспонденція, та контактний номер телефону;
 • обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
 • повідомлення особи про непричетність до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;
 • відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
 • відомості про наявність інвалідності та потреби в технічних та інших засобах реабілітації;
 • відомості про місце навчання / виховання дитини (найменування закладу);
 • відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію професійної освіти, посаду, професію.
Увага! Як фактичне місце проживання не може бути вказана адреса органів державної влади або місцевого самоврядування, юридичних осіб або їх підрозділів, будь-яких інших приміщень, де внутрішньо переміщені особи фактично не проживають.
 Які документи подаються разом із заявою
Для отримання довідки переселенця разом із заявою необхідно подати один з документів, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України:
 •  паспорт громадянина України (для повнолітніх);
 • свідоцтво про народження дитини (для повнолітніх);
 • інший документ, що посвідчує особу та підтверджує спеціальний статус заявника
Якщо в документі є відмітка про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО, довідка переселенця або відмова у видачі довідки (із зазначенням причин та підписана керівником уповноваженого органу) видається заявнику в день подачі заяви.
Якщо в документі немає відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на цій території.
 Такими доказами можуть бути:
 • військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;
 • трудова книжка з записами про трудову діяльність;
 • документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
 • рішення державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної ради про влаштування дитини до дитячого закладу, в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
 • медичні документи;
 • фотографії;
 • відеозаписи;
 • інші документи.
Якщо заява про взяття на облік подається законним представником заявника, додатково подаються:
 •  документ, що засвідчує особу законного представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (родинні стосунки між дитиною і заявником). Батьки / усиновителі такий документ не подають.
 • свідоцтво про народження дитини, якщо оформляється дитина

З яких причин можуть відмовити у видачі довідки переселенця

 заявнику може бути відмовлено у видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в наступних випадках:
 •  у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання (прописки) на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО і відсутні докази, що підтверджують факт проживання на цій території;
 • у державних органів є факти про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;
 • заявник втратив документи, що засвідчують його особу (спочатку необхідно відновити документи, а потім стати на облік);
 • докази, подані заявником для підтвердження факту проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО не підтверджують факту проживання заявника на відповідній території.

З яких причин можуть скасувати дію довідки переселенця

 Довідка переселенця безстрокова, але може бути скасована якщо внутрішньо переміщена особа:
 •  подала заяву про відмову від довідки;
 • вчинила злочин:
 • дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
 • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
 • терористичний акт;
 • втягнення у вчинення терористичного акту;
 • публічні заклики до вчинення терористичного акту;
 • створення терористичної групи чи терористичної організації;
 • сприяння вчиненню терористичного акту;
 • фінансування тероризму;
 • здійснення геноциду, злочини проти людяності або військового злочину;
 • повернулася в покинуте місце постійного проживання;
 • виїхала на постійне місце проживання за кордон;
 • подала завідомо недостовірні відомості.
Увага! Якщо ВПО не повідомить про повернення в покинуте місце постійного проживання, дія довідки може бути скасована на підставі інформації про тривалу відсутність (більше ніж 60 днів) особи за фактичним місцем проживання (інформація може бути отримана з державних реєстрів, які реєструють перетин лінії зіткнення).
 Переселенці мають право:
 На отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.
Допомога оформляється і виплачується в порядку і на умовах, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України № 505 від 01.10.14. «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг».
 Допомога призначається для сім’ї та виплачується одному з її членів у таких розмірах:
– для осіб з інвалідністю I групи та дітей-інвалідів – 130 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;
–для осіб з інвалідністю II групи – 115 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;
–для осіб з інвалідністю III групи – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб;
 –для працездатних осіб – 442 гривні на одну людину.
 17 січня 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив підвищення розміру адресної допомоги непрацездатним особам (пенсіонерам і дітям), який тепер становитиме 1000 гривень на місяць. Також для всіх без винятку сімей вимушених переселенців збільшується граничний розмір загальної суми грошової допомоги в 3000 гривень на місяць, і в 5000 гривень для багатодітних сімей.
 На отримання всіх соціальних виплат і соціального забезпечення, встановлених законодавством для громадян України – за наявності довідки переселенця.
 Для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, державне соціальне страхування у разі безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинило втрату працездатності, на отримання соціальних послуг і соціальної допомоги здійснюється за місцем фактичного проживання таких осіб і поставлення на облік, що підтверджується довідкою.
 Право на отримання статусу безробітного
Внутрішньо переміщена особа, яка звільнилася з роботи, за браку документів, що підтверджують факт звільнення, періоди трудової діяльності та страхового стажу, має право зареєструватися як безробітна й отримувати допомогу з безробіття, соціальні та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у разі безробіття відповідно до законодавства. До отримання документів і відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога з безробіття таким особам призначається в мінімальному розмірі, встановленому законодавством у разі безробіття.
 На оформлення документів, що засвідчують особу, за місцем фактичного проживання.
Відповідно до чинного законодавства, паспорт громадянина України (ID-картку) можна оформити в територіальному підрозділі Державної міграційної служби України або Центрі надання адміністративних послуг за зареєстрованим місцем проживання (пропискою). За умови наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи документи для оформлення паспорта можна подавати за місцем фактичного проживання в Україні відповідно до довідки.
Право на продовження здобуття певного освітнього рівня (дошкільна, шкільна, середньо-спеціальна, вища освіта) на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування.
Право на отримання соціальної стипендії студентами-переселенцями.
Соціальна стипендія призначається і виплачується в порядку і на умовах, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України № 1045 від 28.12.2016 р. «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».
Розмір стипендії становить: студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації – 890 гривень; студентам (курсантам) вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – 1180 гривень.
Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії та набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їхнім вибором.
Право на участь в державній програмі «Доступне житло».
Внутрішньо переміщені особи, якщо такі громадяни не мають у власності іншої житлової нерухомості крім тієї, що розташована на тимчасово неконтрольованій території, мають право брати участь у державній програмі «Доступне житло».
Програму «Доступне житло» реалізовує Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» через свої регіональні управління. Розмір державної допомоги на придбання власного житла за програмою становить 50% вартості житла, розрахованої з урахуванням нормативної площі та граничної вартості 1 кв. м.
Внутрішньо переміщені особи мають право отримати державну підтримку для забезпечення доступним житлом в межах області (міста Києва) фактичного проживання згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Право на реєстрацію підприємницької діяльності за місцем фактичного проживання на території України.
Реєстрація внутрішньо переміщеною особою юридичної особи або реєстрація як фізичної особи-підприємця, а також реєстрація припинення підприємницької діяльності проводиться за місцем фактичного проживання такої особи у відповідному територіальному органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію (Центр надання адміністративних послуг або державний реєстратор) без вимоги наявності довідки про реєстрацію внутрішньо переміщеної особи.
Право голосувати на виборах і референдумах.
Внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах і референдумах способом зміни місця голосування на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Для цього переселенцю необхідно подати в орган ведення Державного реєстру виборців мотивовану заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці або адреси, за якою він бажає проголосувати. До заяви необхідно додати копію довідки переселенця.
Право на сприяння в наданні кредитів на придбання земельних ділянок і житла.
Зараз ПАТ «Ощадбанк» надає цільовий кредит на житло для внутрішньо переміщених осіб. З умовами кредитування можна ознайомитися на офіційному сайті банку. Серед переліку обов’язкових документів для надання кредиту – довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Право на отримання комунальних послуг.
Держава гарантує зареєстрованим внутрішньо переміщеним особам право на отримання комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу в місцях компактного поселення (містечках зі збірних модулів, гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях тощо) за відповідними тарифами, встановленими на такі послуги й товари для населення.
Право на безкоштовне тимчасове проживання.
Внутрішньо переміщені особи мають право на забезпечення органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) упродовж шести місяців з моменту поставлення на облік внутрішньо переміщеної особи, водночас для багатодітних сімей, інвалідів, людей похилого віку цей термін може бути продовжений.
Інші права переселенців, встановлені законом «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»:
–право на єдність сім’ї;
–право на сприяння органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів приватного права в пошуку та возз’єднанню членів сімей, які втратили зв’язок внаслідок внутрішнього переміщення;
–право на інформацію про долю і місце перебування зниклих членів сім’ї та близьких родичів;
–право на безпечні умови життя і здоров’я;
–право на достовірну інформацію про наявність загрози життю і здоров’ю на території покинутого місця проживання, а також місця тимчасового проживання, стан інфраструктури, довкілля, забезпечення прав і свобод;
–право на створення умов для постійного або тимчасового проживання внутрішньо переміщеної особи;
–право на сприяння в переміщенні рухомого майна внутрішньо переміщеної особи;
–право на сприяння в поверненні на попереднє місце проживання;
–право на забезпечення лікарськими засобами у випадках і порядку, визначених законодавством;
–право на влаштування дітей в дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
–право на отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;
–право на надання необхідної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров’я;
–право на проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їхнє поновлення та анулювання за місцем перебування внутрішньо переміщеної особи;
–право на безплатний проїзд для добровільного повернення до свого покинутого місця проживання у всіх видах громадського транспорту в разі припинення ситуації, яка спричинила таке переміщення;
–право на отримання гуманітарної та благодійної допомоги
 1. Обов’язки внутрішньо переміщеної особи
 
Внутрішньо переміщена особа зобов’язана:
дотримуватися Конституції і законів України, інших актів законодавства;
повідомляти про зміну місця проживання в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття на нове місце проживання. Це можна зробити, заповнивши електронну заявку “Повідомлення уповноваженого органу (за місцем отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи) про зміну адреси фактичного проживання” на сайті iGov;
в разі добровільного повернення в покинуте місце постійного проживання ВПО зобов’язана повідомити про це в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем отримання довідки не пізніше ніж за три дні до дня від’їзду. Це можна зробити, заповнивши електронну заявку “Зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи (з припиненням виплати грошової допомоги, якщо вона була оформлена)” на сайті iGov;
якщо встановлено, що ВПО надала завідомо неправдиві відомості для отримання довідки переселенця. У цьому випадку ВПО повинна відшкодувати всі фактичні витрати, понесені державним і місцевим бюджетам в результаті реалізації прав внутрішньо переміщеної особи.
Увага! При наявності у ВПО обґрунтованих причин термін відсутності за фактичним місцем проживання може бути збільшений з 60 до 90 днів. Для цього ВПО звертається з відповідною письмовою заявою за місцем проживання в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.
Посилання на законодавство та інформаційні ресурси
Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.
Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 509 від 1.10.2014 г.
Порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 505 від 1.10.2014 г.
Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” від 14 травня 2015 року № 425-VIII
Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб” від 16 січня 2020 року № 474-IX
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року № 1045 “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти”
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 975 “Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти”
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо пере