Права та обов’язки здобувачів освіти

1. Здобувачі освіти мають право на:

-навчання впродовж життя та академічну мобільність;

-індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

-якісні освітні послуги;

-справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

-відзначення успіхів у своїй діяльності;

-свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

-безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

-повагу людської гідності;

-захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

-користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

-доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

-забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

-трудову діяльність у позанавчальний час;

-збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;

-особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

-інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

-виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

-поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

-дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

4. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

5. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

РОЗКЛАД УРОКІВ

20 група

 1. Укр. мова
 2. Укр. література
 3. Устаткування
 4. Устаткування
 5. Гігієна та санітарія
 6. Зарубіжна літ.
 7. ПДР
21 група

 1. Фізика
 2. Фізкультура
 3. Іноземна мова
 4. Іноземна мова
 5. Зарубіжна літ.
 6. Всесвітня історія
 7.  Хімія
 8. Охорона праці
31 група

 1. Історія України
 2. Всесвітня історія
 3. Фізкультура
 4. Техн. маляр. робіт
 5. Техн. маляр. робіт
 6. Фізика
 7. Технології
 8. Інформатика
40 група

 1. Фізика
 2. Уст. підп. харчув.
 3. Укр. мова
 4. Укр. література
 5. Фізика
 6. Тех. пош. роботи
 7. Захист Вітчизни
 8. Захист Вітчизни
41 група

 1. Тех. пош. роботи
 2. Фізика
 3. Історія України
 4. Історія України
 5. Захист Вітчизни
 6. Технологія
 7. Іноземна мова
 8. Іноземна мова
43 група

 1.  Технології
 2. Осн. оподаткування
 3. Осн. оподаткування
 4. Фізика
 5. Економіка підп.
 6. Економіка підп.
 7. Бух. облік
 8. Бух. облік
ТУ-2

 1. Техн. приг. їжі з ОТ
 2. Техн. приг. їжі з ОТ
 3. Орг. обсл.в рест.
 4. Орг. вир. та обсл.
 5. Фізкультура
 6. Фізкультура
 7. Інформ. техн.
 8. ПДР
Виробниче навчання
 1. Укр. мова
 2. Укр. література
 3. Охорона праці
 4. Укр. мова
 5. Хімія
 6. Укр. література
 7. Зарубіжна літ.
 8. Фізкультура
 1. Іноземна мова
 2. Іноземна мова
 3. Укр. мова
 4. Фізкультура
 5. Укр. література
 6. Хімія
 7. Електротехніка
 8. Матеріалознавство
 1. Фізкультура
 2. Фізкультура
 3. Іноземна мова
 4. Іноземна мова
 5. Техн. з пр. бк. в ОТ
 6. Фізіологія харч.
 1. Техн. лиц. та плит. робіт
 2. Техн. лиц. та плит. робіт
 3. Фізкультура
 4. Фізкультура
 5. Іноземна мова
 6. Іноземна мова
 7. Екологія
Виробниче навчання
 1. Уст. підп. харч.
 2. Уст. підп. харч.
 3. Осн. прав. знань
 4. Гігієна та саніт.
 5. Охорона праці
 6. Охорона праці
 7. Техн. приг. їжі з ОТ
 8. Техн. приг. їжі з ОТ
 1. Математика
 2.  Математика
 3. Іноземна мова
 4.  Інформатика
 5.  Біологія
 6.  Охорона праці
 7.  Інформаційні технології

 

 1. Всесвітня історія
 2. Біологія
 3. Математика
 4. Техн. штукат. робіт
 5. Техн. штукат. робіт
 6. Інформатика
Виробниче навчання
 1. Фізкультура
 2. Історія України
 3. Людина і світ
 4. Біологія
 5. Укр. література
 6. Укр. література
 7. Математика
 8. Математика
 1. Географія
 2. Фізкультура
 3. Матеріалознавство
 4. Укр. мова
 5. Людина і світ
 6. Географія
 7. Буд. креслення
 1. Іноземна мова
 2. Іноземна мова
 3. Укр. мова
 4. Людина і світ
 5. Математика
 6. Математика
 7. Захист Вітчизни
Виробниче навчання
 1.  Хімія
 2. Всесвітня історія
 3. Технологія пригот. їжі
 4. Технологія пригот. їжі
 5. Фізика
 6. Фізика
 7. Фізкультура

 

Виробниче навчання
 1. Математика
 2.  Математика
 3. Фізкультура
 4. Біологія
 5. Гром. освіта
 6. Зарубіжна літ.
 7. Іноземна мова
 8. Захист Вітчизни
 1. Орг. вир. та обсл.
 2. Орг. вир. та обсл.
 3. Географія
 4. Іноземна мова
 5. Техн. з пр. бк. в ОТ
 6. Мал. та ліпл.
 7. Техн. приг. конд. вир. з ХП
 8. Екологія
 1. Іноземна мова
 2. Іноземна мова
 3. Математика
 4. Математика
 5. Захист Вітчизни
 6. Захист Вітчизни
 7. Фізика
 8. Фізика
 1. Географія
 2. Історія України
 3. Історія України
 4. Іноземна мова
 5. Фізкультура
 6. Захист Вітчизни
 7. Фізика
Виробниче навчання
 1. Основи правових знань
 2. Гром. освіта
 3. Основи рац. харч.
 4. Сучас. тенд. кухні
 5. Основи вир. та обслуг.
 6. Основи галуз. економіки
 7. Фізкультура
 8. Фізкультура
 1. Матеріалознавство
 2. Техн. штукат. робіт
 3. Фізика
 4. Фізкультура
 5. Охорона праці
 6. Охорона праці
 7. Основи ринк. економ.
 8. Основи ринк. економ.
 1.  Інформатика
 2. Біологія
 3. Основи буд. креслення
 4. Основи буд. креслення
 5. Географія
 6. Географія
 7. Біологія
Виробниче навчання
 1. Укр. література
 2. Укр. література
 3. Біологія
 4. Біологія
 5. Математика
 6. Математика
 7. Осн. електротехніки
 1. Бух. облік
 2. Бух. облік
 3. Укр. література
 4. Укр. література
 5. Фізкультура
 6. Фізкультура
 7. Математика
 8. Математика
 1. Техн. приг. їжі з ОТ
 2. Техн. приг. їжі з ОТ
 3. Уст. підп. харч.
 4. Уст. підп. харч.
 5. Осн. галуз. економ.
 6. Техн. пош. роб.
 7. Осн. труд. законод.
 8. Охорона праці