Матеріальна база ліцею

Для здійснення загальноосвітньої і професійної підготовки у ліцеї створена відповідна навчально-матеріальна база.

Інформаційно-ресурсний центр

З метою забезпечення умов якісної освіти, яка відповідає вимогам державного освітнього стандарту, організацій і забезпечення дистанційного навчання, участі в дистанційних заходах учнів і педагогів у ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» створено приміщення інформаційно-ресурсного центру.

На базі інформаційно-ресурсного центру створюватимуться інформаційно-довідкові бази та єдина інформаційна система освіти, забезпечення методичного інформаційного і організаційного супроводу педагогів, реалізація інформаційного досвіду з питань інформації навчальної діяльності та використання інформаційних технологій та створення цілісного електронного освітнього середовища навчального закладу.

 

Інтерактивна бібліотека

  

Кабінет історії та патріотичного виховання

Сьогодні найголовнішою проблемою є відродження загальнолюдських цінностей в усіх сферах життя і культури. Тому особливого значення набуває звернення до джерел народної духовності, впровадження гуманізації та інтеграції в освітньому закладі.

Кабінет є центром краєзнавчої і пошукової роботи, що спрямовує свою діяльність на формування національної самосвідомості, розвиток творчої активності особистості, громадянської соціальної зрілості, виховання моральних цінностей і норм, естетичних ідеалів, на глибоке вивчення історії свого народу, пам’яток культури, коріння свого роду як складової народу, традицій, звичаїв.

Основними напрямами діяльності кабінету є освітньо-виховний, національно-культурний, науково-дослідний.

Для розміщення навчального обладнання у кабінеті використана передня стіна, задня та бокова стіна виконують роль експозиційної зони.

На боковій стіні розміщені стенди з новітньої історії України. Стенд «Незалежна Україна» містить інформацію про державні символи України і розкриває процес здобуття Україною незалежності. Стенд «Через терни до зірок» містить інформацію про революційні виступи за національне самовизначення народу України, стенд «Стежками рідного краю» містить інформацію про найважливіші віхи історії Рокитнянщини, фотографії визначних історичних пам’яток нашого краю.

На задній стіні розміщена експозиція «Скарби нашого роду» до якої входять стенди «Рушники», «Українські свята», «Українські обереги», «Види декоративно-прикладного мистецтва» та стенд, присвячений Великому Кобзареві.

В лівому кутку розміщений макет української печі біля якого розміщені предмети повсякденного вжитку українців, зібрані учасниками патріотично-краєзнавчого гуртка «Росич». Тут і прядка, і рубель з качалкою, гребені, рогачі, лопата, якою саджали хліб у піч, глечики. На полиці розміщені вироби, які є символами та оберегами  українського народу. Весь кабінет оздоблений орнаментом петриківського розпису, що надає йому національної самобутності.

Світлі, просторі навчальні кабінети, лабораторії, майстерні забезпечені для навчального процесу необхідним сучасним обладнанням, приладами та інструментами. Кабінети відповідають санітарно-гігієнічним вимогам і мають належний естетичний вигляд.

Кабінет спецтехнології  оператора комп’ютерного набору

Кабінет спецтехнології  оператора комп’ютерного набору призначений для формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, що створюється з використанням апаратно-програмних засобів інформаційних технологій та інших сучасних засобів навчання.

Завданням кабінету є забезпечення технічних і методичних передумов для формування інформаційної культури учнів, навчальної діяльності учнів засобами новітніх технологій, наступності між ступенями освіти, єдності між теоретичними і практичними складовими змісту освіти. Облаштування, обладнання кабінету здійснюється відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання професійних навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

Основна мета діяльності кабінету спецтехнології  оператора комп’ютерного набору – забезпечення доступу учнів до знань з інформатики, можливостей формування практичних умінь та навичок роботи з комп’ютером, оволодіння сучасними інформаційними технологіями, вміння користуватися Інтернетом, виховання інформаційної культури, інтересу та любові до інформатики, формування в учнів уявлення про інформаційне суспільство.

 Кабінет спецтехнології професій громадського харчування

У кабінеті викладаються предмети даного профілю і він функціонує, як центр, що покликаний максимально реалізувати потенціал кожного учня.

Організація роботи кабінету має на меті створення умов для індивідуального, професійного розвитку учнів, розкриттю їх здібностей та засвоєння ними навичок саморозвитку. Кабінет спецтехнології містить макети, наочні схеми, мультімедійне забезпечення, зручні робочі місця для кожного учня.    Обладнаний сучасними меблями, стендами, виставкою учнівських робіт. Цей кабінет надихає на творчу працю. Учні і після уроків охоче залишаються, щоб поринути у світ кулінарного мистецтва.

 Кабінет української мови та літератури

Кабінет української мови та літератури служить джерелом знань рідної мови для учнів навчального закладу. Оснащення кабінету відповідає всім нормам, укомплектований ТЗН, необхідною наочністю. Завдяки оснащенню та оформленню кабінет посів ІІ місце в обласному конкурсі кабінетів української мови та літератури.

Кабінет матеріалознавства будівельних професій

Кабінет призначений для проведення уроків спецпредметів за професіями будівельного напрямку. Він обладнаний сучасними меблями, комп’ютером, принтером, мультимедійним проектором, що надає змогу впроваджувати сучасні новітні технології. Навчання з предмету “Матеріалознавство” здійснюється за допомогою комплексного використання технічних засобів навчання. Використання ресурсі і послуг Інтернету значно розширює можливості педагогів та учнів у всіх видах діяльності.

​Майстерня виробничого навчання штукатурів, малярів, лицювальників-плиточників

Навчально-методична база майстерні дозволяє здійснювати професійну підготовку учнів, дозволяє на високому методичному рівні проводити уроки виробничого навчання та надавати учням знання, вміння та навички щодо обраної професії. Майстерня обладнана сучасними меблями, комп’ютером, мультимедійним проектором, повністю забезпечена сучасними інструментами та обладнанням відповідно держстандартів. Робочі місця учнів оснащені у відповідності з сучасними вимогами до якості навчання.

Кабінет іноземної мови

Завдання кожного викладача англійської мови — створення умов для оволодіння учнями всіма видами мовної діяльності, всіма аспектами мови.

Невід’ємною частиною для досягнення цих завдань є спеціалізований кабінет.

Кабінет англійської мови повинен стимулювати студентів до навчання, допомогти їм оволодіти знаннями лексико-граматичного мінімуму, розширювати кругозір і сприяти навичкам соціокультурної компетенції. Велике значення для навчального процесу має добре обладнаний, спеціалізований кабінет. Оформлені стенди дозволяють не тільки ввести учнів в суть дисципліни, що вивчається, налаштувати його на навчання, але й надати істотну допомогу, будучи одночасно і довідником, і підказкою.

Основними принципами, якими керувалися під час обладнання кабінету англійської мови, є такі:

  1. Принцип систематизації. Він передбачає чітку систематизацію матеріалу й допомагає і більш ефективній організації класної та позакласної роботи.
  2. Принцип новизни. Практика багатьох викладачів свідчить, що деякі стенди, які тривалий час знаходяться на очах учнів із часом перестають справляти на них яке-небудь навчальне й виховне значення, застаріваючи як морально, так і естетично, тому матеріали стендів є змінними, відповідно до тем, що вивчаються на уроках.
  3. Принцип науковості. Це означає, що обладнання й наочність у кабінеті відповідають рівню сучасного науково-технічного прогресу.
  4. Принцип цілеспрямованості — усе оснащення кабінету спрямовано на розвиток практичних, освітніх, виховних і розвивальних цілей навчання.
  5. Принцип відтворення затишної атмосфери і створення сприятливого психологічного клімату. Так, наприклад, на загальну атмосферу сприятливо впливають квіти, занавіски на вікнах.

У кабінеті англійської мови наявний методичний куточок, в якому представлена інформація про особливості вивчення дисципліни, «Критерії оцінювання» (письмо, говоріння, читання, аудіювання).

Стенди зі змінними матеріалами «Сьогодні на уроці», «Граматика», «Цікава англійська», «Вчимося вчитися» несуть інформаційне навантаження. Вони завжди актуальні, містять пізнавальний характер. Наочність, естетичність, упорядкованість інформації, логічне викладення змісту й дохідливість стендів допомагають учням розширити свій лексичний мінімум, розвивати вміння й навички розмовної мови.

Матеріали для стендів постійно поповнюються та оновлюються.

Кабінет постійно поповнюється методичною та навчальною літературою, робочими матеріалами, відповідно до тем, що вивчаються. До більшості тем підібрано відео та аудіо матеріали, презентації.

ФІЗКУЛЬТУРА ТА СПОРТ

Для занять фізичною культурою  та спортом в навчальному закладі створені всі умови, є великий спортивний зал, обладнаний всім необхідним інвентарем, малий зал для занять гімнастикою та настільним тенісом, два спортивні майданчики для занять на відкритому повітрі, міні – футболом, волейболом.

В ліцеї працюють спортивні секції:

—    волейбол
—    футбол
—    баскетбол
—    настільний теніс

При гуртожитку діє спортивно – оздоровчий клуб « Росич », в якому учні ліцею займаються вільною боротьбою та рукопашним боєм.

Працює тренажерний зал, обладнаний роздягальнями, сауною, більярдом та кімнатою відпочинку.

Працює туристичний клуб «Пілігрим»

Дирекція та викладачі ліцею постійно приділяють велику увагу спортивно – масовій роботі в навчальному закладі, а також поповненню та оновленню спортивної бази інвентарем та спортивною формою. 

БІБЛІОТЕКА


Матеріально – технічна база бібліотеки

Загальна площа бібліотеки становить майже 80м. Тут є читальний  зал на 12 місць, абонемент та два підсобні приміщення для книгосховищ.

Для читачів бібліотеки встановлено комп’ютер із підключенням до  мережі Інтернет, принтер та телевізор.

 Мета роботи бібліотеки

  1.  Підвищення загальної  інформаційної  культури  читачів.
  2. Вивчення передового досвіду роботи  бібліотек і застосування  передових  технологій у роботі.
IMG_1584 IMG_1599 IMG_1603

Основний інструментарій  роботи бібліотекаря під час обслуговування різних категорій читачів

– популяризація книжкового фонду (виставки, фоторепортажі, бесіди, інформаційні бюлетні, куточки … );
– бібліотечний опис газет та  журнальних статей – поповнення систематичної картотеки газетно – журнальних статей;
– складання бібліографічних списків літератури за актуальними темами;
– ведення журналу читацьких запитів;
– пошукова робота у міжнародній системі Інтернет для пошуку потрібної інформації.

IMG_1579 IMG_1585 IMG_1592

Основні показники роботи бібліотеки

Книжковий фонд бібліотеки становить 22.302 примірників різної літератури.

Більшість книжкового фонду бібліотеки – це підручники  та посібники за такими основними фахами (спеціальностями):
– столяр; тесляр; верстатник деревообробних верстатів;
– штукатур; маляр; облицювальник;
– слюсар; зварювальник;
– кухар; кондитер;
– оператор ПК;
– офіціант.

Всього підручників – 14.927.

IMG_1577 IMG_1597

Крім підручників за фахом у бібліотеці є методична, галузева та художня література.

– технічна література – 7.113
– соціально – політична – 1.954
– математична та природнича література  – 1.106
– культурологічна – 765
– літературно –  мовознавча -3.403
– художня література – 7.375