Інклюзивна овіта

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами.

Жодна дитина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх, культурних і соціальних процесів – це головне завдання інклюзії.

Нормативно – правове забезпечення

Закон України  Про охорону дитинства https://zakon.rada.gov.ua/

Порядок організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Конвенція про права дитини https://zakon.rada.gov.ua/

Конвенція про права осіб з інвалідністю  https://zakon.rada.gov.ua/

Інклюзивна освіта. Навчальний посібник  https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/inklyuziyavnz.pdf