Оператор комп’ютерного набору

izobrazhenie253123_229«Сьогодні вже нікого не здивуєш комп’ютером.  Він став надійним  інструментом і незамінним помічником у житті та діяльності людини.  Майже неможливо згадати галузь виробництва, де б не використовувався цей засіб обробки й перетворення інформації. Комп’ютерні технології інтенсивно впроваджуються як у традиційних галузях виробництва, так і в нових, виникнення яких не можливо уявити без застосування комп’ютерної техніки.

Комп’ютер в наш час став основним технічним засобом обробки інформації. Отже, сучасні потреби вимагають освоєння  нових спеціальностей, які стали популярними на ринку праці. Тому, в нашому ліцеї готують хороших фахівців по професії « Оператор комп’ютерного набору ».

Здобуття даної професії передбачає оволодіння базовими поняттями з курсу машинопису та  діловодства, ефективне використання сучасної комп’ютерної техніки та оргтехніки для розв’язування коректних практичних завдань. Знання з усіх спеціальних дисциплін проводяться з обов’язковим використанням комп’ютерної техніки.

Оператор комп’ютерного набору повинен уміти не тільки працювати на локальному комп’ютері, а й проводити монтаж та налагодження комп’ютерних мереж. Випускники можуть працювати на підприємствах, об’єднаннях, установах різних форм власності, в банківських установах, у видавництвах, редакціях, в офісах фірм. Запрошуємо всіх бажаючих до нас на навчання! »
©Наталич О.Ю

Професія XXI століття, яка користується великим попитом на ринку праці. Комп’ютерна техніка на даний час досягла в своєму розвитку настільки високого рівня, що перетворилась в одну з важливих сторін оточуючої людину дійсності. Використання та подальше впровадження таких технологій вимагає достатньої кількості професіоналів.У наш час бурхливого росту інформаційних технологій виникає потреба у великій кількості людей з умінням працювати на комп’ютерній техніці. Ці вміння і знання значно підвищують культуру праці, її продуктивність у багатьох сферах діяльності людини.

izobrazhenie253123_231

Кабінет, в якому проводяться заняття операторів комп’ютерного набору, має проектор ,на якому демонструється та чи інша операція  для кращого сприйняття учнями  навчального  матеріалу. Встановлено сучасне комп’ютерне обладнання, робочімісця учнів відповідають усім правилам техніки безпеки . Постійно проводиться оновлення програмного забезпечення комп’ютерів, удосконалюються мережеві технології.

Таких кабінетів у нашому професійному ліцеї два!

izobrazhenie253123_039