Перелік документів вступника

Випускники шкіл  подають на ім’я директора такі документи:

 • заяву встановленого зразка;
 • документ про освіту (оригінал або копію, завірену у державного нотаріуса);
 • медичну довідку (форма 086-У)
 • копію чорнобильського посвідчення та форму №7;
 • довідку про склад сім’ї та з місця проживання;
 • фотокартки розміром 3х4 см — 6 шт.;
 • копію ідентифікаційного номеру;
 • направлення на виробничу практику з подальшим працевлаштуванням

  Зразок заяви

                                                 Директору ДПТНЗ

  «Рокитнянський професійний ліцей» 

  В. М. Пустовіту

                                         

   З А Я В А

   Я, ________________________________________________________

                                             ( прізвище, ім’я, по батькові)

   Прошу прийняти мене до ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» за професією _________________________________________ ____________________________________________________________

  ____________________________________________________________

   з терміном навчання ______________

   Проживаю за адресою : ____________________________________________________________

  ____________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________

   Телефон____________________________________________________

                  ____________________________________________________

   «____» ______________ 20__ р.                      ______________________

                                                                                                                             (підпис)