Педагогічна скарбниця

Від-успіху-в-навчанні-до-успіху-в-житті-2018

нанопрезентація

Тимбілдинг-як-засіб-формування-професійної-компетентності-учнів

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей… Діалог через століття Демяненко В.В.

Від якості, обсягів та інтенсивності роботи освітян над інтелектуальним, морально-духовним, творчим розвитком молоді залежить майбутня доля нашого народу. Особливої ж уваги з боку педагогів потребують обдаровані учні. Пробудити всю силу їхнього  природного інтелекту та надихнути  на реалізацію своїх здібностей – основне завдання педагогів, які працюють із обдарованими учнями.

Це завдання є основним і для літературного гуртка, який діє в    ДПТНЗ«Рокитнянський професійний ліцей»…  Літературний гурток. Касіч Наталія Миколаївна

Для спецдисциплін напрямку «Громадське харчування» дуже важливо формувати творчі здібності учнів, оскільки професія кухаря, кондитера, офіціанта вимагає розвитку головних рис кваліфікованого робітника: пам’яті, розуму, фантазії, інтуїції, уяви. Сьогодні молодь вимагає креативного підходу у становленні особистості, що допоможе не загубитися у реальному житті. Головним завданням викладача спеціальних дисциплін є розкриття творчого потенціалу учнів, навіть тих, які вважають, що не мають таких здібностей… Метод проектної діяльності учнів Середюк Н.В.

Проблема виховання духовності й моральності у молоді – є особливим предметом розгляду суспільства. Її постійна присутність у ідеологічному, інтелектуальному, культурному полі пояснюється тим, що вона не має однозначного й остаточного вирішення, її розуміння й розв’язання залежать великою мірою від соціально-економічного, культурного стану суспільства. Особливо ця проблема актуалізується у час трансформацій, коли кардинально змінюються не лише вимоги до освіти й виховання, а саме суспільство, його структура, організація, ідеологія. Саме ці процеси спостерігаємо сьогодні в Україні. Впровадження інтерактивних технологій морально-етичного та громадянського виховання Наталич О.Ю.

Світ, в якому ми живемо, наповнений геометрією будинків і вулиць, творінням природи й людини.

Вона виявляється скрізь, де потрібна найменша точність у визначенні форми і розмірів. Техніку, інженеру, робітнику, архітектору – всім необхідна геометрична уява. Тіла обертання знаходять широке застосування у повсякденному житті, науці та техніці.  Методична розробка уроку з геометрії Рисак А. В.

Давиденко В.Г. Впровадження сучасних виробничих технологій (презентація)

Глущенко Л.І. Використання сучасних технологій на уроках виробничого навчання (презентація)

Давиденко В.І. Бригадна форма навчання (презентація)

Позитивне мислення в навчанні Семенюта С.І. (презентація)

Бількевич О.В. Технологія проблемного навчання (презентація)

Штукатур, маляр, лицювальник-плиточник… (презентація)

Слісаренко А.І. Формування і розвиток технічного творчого мислення на уроках виробничого навчання (презентація)

Напрацювання щодо організації профорієнтаційної роботи у будівничій справі (штукатур, маляр, лицювальник-плиточник).  З досвіду роботи Глущенко Л.І.