Нормативно-правове забезпечення

Загальна декларація прав людини;

Конституція України

Кодекс законів про працю України;

Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 №2694-ХІІ;

Закон України Про зайнятість населення;

Закон України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні;

Закону України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII;

Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту” від 10.02.1998 № 103/98-ВР;

Закон України “Про фахову передвищу освіту” від 06.06.2019 № 2745-VІІІ;

Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України “Про зайнятість населення”: постанова Кабінет Міністрів України від 15.04.2013 № 347;

Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження здобувачами освіти професійно-технічних закладів освіти виробничого навчання та виробничої практики від 7 червня 1999 р. N 992;

Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням від 27 серпня 2010 р. N 784.