Планування методичної роботи

 

Затверджую

Директора ДПТНЗ ” Рокитнянський професійний ліцей”

 ______ В.М. Пустовіт

 

План
проведення тижня методичної роботи
 у ДПТНЗ ” Рокитнянський професійний ліцей”

 

Час проведення

Заходи

Місце проведення

Виконавці

Понеділок 16 лютого

9 – 00

Відкриття тижня

Навчально – методичний кабінет

Методист

10-00 

Виставка методичних напрацювань педагогічних  працівників

Навчально – методичний кабінет

Методист

Педагогічні працівники

10-30

Засідання «круглого столу» на тему: « Досвід – джерело педагогічної майстерності»

Ауд. № 3

Методист

Педагогічні працівники

Вівторок 17 лютого

10-00

Виставка навчальної та методичної літератури « Духовна культура – духовне багатство»

бібліотека

Методист, бібліотекар

11-00

Тренінгове заняття з учнями « Разом ми сила»

Ауд № 3

Психолог

14-30

Педагогічні читання « Творчість і педагогічна майстерність, як шлях до розвитку особистості учня в навчально – виховному процесі»

Ауд. № 1

Методист

Педагогічні працівники

Середа 18 лютого

10-30

Творча майстерня « Від творчого задуму – до результатів»

Ауд. № 3

Методист

Педагогічні працівники

13-00

Загальноліцейний захід « День відкритих дверей» для учнів шкіл смт. Рокитного ( проведення майстер – класів з професій « кондитер», «маляр»; презентацій професій ліцею; виставка виробів за професіями.

Актова зала

Педагогічні працівники

Четвер 19 лютого

10-00

Виставка навчальної та методичної літератури « Виховуємо на національних традиціях»

бібліотека

Методист, бібліотекар

11-00

Семінарське заняття з педагогічними працівниками « профілактика суїцидальної поведінки учнів»

Навчально – методичний кабінет

Психолог

Педагогічні працівники

13-00

Загальноліцейний захід « День відкритих дверей» для учнів шкіл Рокитнянського району

Актова зала

Педагогічні працівники

П’ятниця  20 лютого

10-00

Методична виставка « Панорама педагогічних знахідок»

Навчально – методичний кабінет

Методист

 

 

12-00

Виховний захід «Ми віримо в тебе, Україно!»

Актова зала

Заступник директора з виховної роботи, методист, керівник гуртка

14-00

Підведення підсумків. Закриття тижня методичної роботи

Навчально – методичний кабінет

Методист

Педагогічні працівники

 

 

                                          Методист                           О.А. Липовенко

 

Звіт про проведення тижня методичної робот

З 16 по 20 лютого 2015 року в навчальному закладі проходив тиждень методичної роботи, у рамках якого були проведені наступні заходи:

– засідання «круглого столу» на тему «Досвід – джерело педагогічної майстерності»;

– виставки навчальної та методичної літератури: «Духовна культура – духовне багатство», «Виховуємо на національних традиціях», «Панорама педагогічних знахідок»;

– тренінгове заняття з учнями «Разом ми сила»;

– педагогічні читання «Творчість педагогічна майстерність, як шлях до розвитку особистості учня в навчально-виховному процесі»;

– творча майстерня «Від творчого задуму – до результатів»;

– загальноліцейний захід «День відкритих дверей» для учнів шкіл смт. Рокитно та Рокитнянського району (проведення майстер-класів з професій «кондитер» та «маляр»; презентацій професій ліцею; виставка виробів за професіями);

– семінарське заняття з педагогічними працівниками «Профілактика суїцидальної поведінки учнів»;

– Виховний захід «Ми віримо в тебе, Україно!».

Планування методичної роботи

Під час планування методичної роботи особливе значення надається вивченню не лише результатів навчання й виховання учнів, а й усебічному оцінюванню особистісних якостей і професійних умінь педпрацівників. Складаючи план методичної роботи, обмірковується його реальність і педагогічна доцільність, конкретні потреби нашого колективу, успіхи та труднощі кожного педагогічного працівника. План орієнтуємо на вирішення ліцейних проблем. 

Основні вимоги до плану методичної роботи: конкретність, реальність, наукове обгрунтування.

Діагностика педагогічних кадрів.

Діагностика професійної діяльності педагогічних працівників забезпечує науковий підхід до організації роботи з педкадрами, їхні професійний розвиток і саморозвиток. Здійснення діагностування, особливо самодіагностування педагогічної діяльності, спрямовується на оволодіння кожним викладачем та майстром в/н навичками самоаналізу, самооцінки, що дає змогу перевести роботу в режим активного саморегулювання та самокорегування.

Напрями самодіагностування роботи педпрацівників:

–            раціональне використання попереднього досвіду;

–            оволодіння новими методиками та прийомами навчальної діяльності;

–            розумне поєднання перших і других під час розкриття конкретного змісту матеріалу;

–            здійснення зворотнього зв’язку в процесі самоаналізу та самооцінки викладання свого предмету.

Аспекти педагогічної діяльності:

 1. Управлінські аспекти (як викладач, майстер в/н аналізує, планує, організує, контролює та регулює процес взаємодії з             учнями). 
 2. Психологічний аспект (як впливає особистість викладача, майстра в/н на учнів, як враховуються індивідуальні           особливості учнів, визначаються та створюються мотиви навчання).
 3. Педагогічний аспект (через форми та методи педпрацівник передає зміст навчального матеріалу).

Зазначені методики містять три типи:        

–            аналіз результатів праці педагога;

–            опис структури знань і системи загальнопедагогічних умінь, високий рівень сформованості яких забезпечує успіх                     діяльності;

–            опис спрямованості, характеру, здатності, що пояснює причини того чи іншого рівня діяльності.

 Обєкти діяльності викладача на уроці.

Методичний аспект діяльності викладача на уроці:

 1. Характер завдань, що вирішуються на уроці. Їх відповідність місцю уроку в системі знань, вимог програми.
 2. Уміння мобілізувати групу: встановлення готовності групи до уроку.
 3. Уміння показати комунікативну перспективу уроку під час ознайомлення із завданнями уроку.
 4. Уміння вирішувати методичні завдання:

   а) вміння учнів орієнтуватися щодо майбутньої навчальної діяльності;

   б) характер дій, що складають процес вирішення конкретних методичних завдань:

–            урахування специфіки етапів навчальної діяльності;

–            необхідність і достатність для кожної групи;

–            градуйованість подання навчальних дій за ступенем збільшення складності;

–            ступінь досягнення планованого результату;

–            методична виправданість допоміжних засобів;

–            контроль та корегування навчальної діяльності учнів.

 1. Гнучкість методичного мислення.
 2. Ступінь цілеспрямованості уроку.
 3. Ступінь ефективності пояснення домашнього завдання.
 4. Ступінь ефективності закінчення уроку.

Вміння вирішувати виховні завдання:

 1. Ступінь реалізації виховного потенціалу:

–            навчального матеріалу;

–            форм діяльності учнів;

–            повнота врахування особливостей відповідного учнівського колективу.

 1. Уміння забезпечити розвиток учнів у процесі вирішення практичних та виховних завдань.
 2. Педагогічна тактовність.
 3. Об’єктивність оцінювання діяльності учня.

Володіння технікою педагогічної праці:

 1. Розподіл уваги.
 2. Гнучкість володіння аудиторією.
 3. Манера поведінки перед групою.
 4. Уміння створювати функціонально-технологічну атмосферу.
 5. Культура письма.