Правила прийому учнів

 

І. Загальна частина

Правила прийому до  Державного професійно – технічного навчального закладу        „Рокитнянський професійний ліцей” (далі – Правила прийому) розроблені на основі Типових правил прийому до професійних ( професійно-технічних) закладів освіти,  Закону України    « Про освіту», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за           № 823/23355, відповідно до Положення про (професійний)професійно-технічний заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 р. № 1240,  Статуту ліцею.

 • До державного професійно – технічного навчального закладу „Рокитнянський професійний ліцей” (далі – ліцей) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
 • Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 • Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник.
 • Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за регіональним замовленням, за кошти обласного / державного бюджету з підготовки кваліфікованих робітників у закладах освіти державної форми власності. Прийом громадян понад замовлення на підготовку робітничих кадрів, перепідготовку та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

 • Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.
 • Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
 • Приймальна комісія:

–  організовує прийом заяв та документів;

– проводить зі вступником бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

 • організовує та координує підготовку та проведення співбесіди;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • аналізує та узагальнює інформацію щодо здійснення працівниками закладу освіти  професійної орієнтації населення на підготовку та отримання робітничої професії у ліцеї;
 • приймає рішення про допуск до участі у співбесіді;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
  • Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації , інформаційний стенд та Web-сайт ліцею.
  • Строк повноважень приймальної комісії – один календарний рік.
  • У 2020 році ліцей здійснює прийом учнів та слухачів для навчання за такими професіями:

 

 

1. Код за ДК 003:2010 та назва професії   7133

7132

7141

Штукар

Плиточник-лицювальний

Маляр

Ліцензований обсяг-60

 

 

Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 26 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Штукатур 3-го розряду. Плиточник-лицювальник 3-го розряду. Маляр 3-розряду
Термін навчання за професіями  3  роки
Форма навчання Денна
Умови навчання Регіональне ззамовлення на підготовку робітничих кадрів
Спеціальні

вимоги

Штукатур Маляр Плиточник-лицювальник
Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

 

 

 

2. Код за ДК 003:2010 та назва професії   5122

 

  7412

Кухар                           

 

Кондитер

 

Ліцензований обсяг-60

 

Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 26 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Кухар 3-го розряду. Кондитер 3-го розряду
Термін навчання за професіями  3  роки
Форма навчання Денна
Умови навчання Регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів
Спеціальні

вимоги

Кухар Кондитер
Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

3. Код за ДК 003:2010 та назва професії 4112

 4121

Оператор комп’ютерного набору      

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Ліцензований обсяг-30

 

Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 16 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Оператор комп’ютерного набору І категорії. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.
Термін навчання за професіями  3  роки
Форма навчання Денна
Умови навчання Регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів
Спеціальні

вимоги

 

Оператор комп’ютерного набору

 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.
Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

 

 

4.                                                                                                    – 3 -8. Код за ДК 003:2010 та назва професії   5122

  5123

Кухар

Офіціант

Ліцензований обсяг-30

 

Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 20 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Кухар 3-го розряду. Офіціант 4-го розряду
Термін навчання за професіями 1,5 роки
Форма навчання Денна
Умови навчання Регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів
Спеціальні

вимоги

Кухар Офіціант
Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

 

 

 

6 Код за ДК 003:2010 та назва професії  

  7233

 7212

 

 Слюсар ремонтник

Електрозварник ручного зварювання

 

Ліцензований обсяг-30

 

Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 16 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

. Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника  Слюсар – ремонтник -3розряд .Електрозварник ручного зварювання – 3  розряд
Термін навчання за професіями  3  роки
Форма навчання Денна
Умови навчання Регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів
Спеціальні

вимоги

Слюсар – ремонтник Електрозварник ручного зварювання
Вік: після закінчення терміну

навчання – не менше 17 років

Стать: чоловіча

Медичні обмеження

Вік: після закінчення терміну

навчання – не менше 18 років

Стать: чоловіча

Медичні обмеження

 

 

7. Код за ДК 003:2010 та назва професії  

  7212

 

Електрозварник ручного зварювання

Ліцензований обсяг-30

 

Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 15 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника  Електрозварник ручного зварювання-3розряд
Термін навчання за професіями  1  рік
Форма навчання Денна
Умови навчання Відповідно до укладених угод з юридичними чи фізичними особами (за кошти замовника)
Спеціальні

вимоги

Електрозварник ручного зварювання
Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: чоловіча

Медичні обмеження

 

 

8. Код за ДК 003:2010 та назва професії 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних Ліцензований обсяг-30

 

Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 15 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

. Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника
Термін навчання за професіями  1  рік
Форма навчання Денна
Умови навчання Відповідно до укладених угод з юридичними чи фізичними особами (за кошти замовника)
Спеціальні

вимоги

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: чоловіча

Медичні обмеження

 

9. Код за ДК 003:2010 та назва професії  4112 Оператор комп’ютерного набору Ліцензований обсяг-30
Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 15осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний

рівень випускника

Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Оператор комп’ютерного набору ІІ категорії
Термін навчання за професіями  1 рік
Форма навчання Денна
Умови навчання Відповідно до укладених угод з юридичними чи фізичними особами (за кошти замовника)
Спеціальні вимоги Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження

 • Іногородні учні ліцею, на підставі поданої заяви, забезпечуються місцем у гуртожитку закладу освіти. Проживання у гуртожитку, для учнів ліцею, що навчаються за         регіональним замовленням на підготовку робітничих кадрів є безкоштовним. Поселення в гуртожиток здійснюється відповідно до наказу директора ліцею після укладення між закладом освіти, учнем та його (учня) батьками (особами, що їх замінюють) договору на тимчасове проживання в приміщенні гуртожитку ліцею.
 • Порядок роботи приймальної комісії: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, з 8-00 до 17-00 год.;субота з 9-00 до 14-00 год, неділя – вихідний день.

 

ІІІ. Документи для вступу

 • Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання та інші відомості визначені у формулярі заяви. До заяви вступники додають:

– документ про освіту (оригінал або  завірену копію);

– медичну довідку (форма 086-У з обов’язковою  ксерокопією  щеплень: реакція на Манту, вакцинація і ревакцинація БЦЖ, корі, дифтерії, вакцинація епід. паротиту);

– копію чорнобильського посвідчення та форму №7 (при наявності);

– довідку про склад сім’ї та з місця проживання;

– 6 фотокарток розміром 3х4 см;

– копію ідентифікаційного коду;

– копію паспорта;

– копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

 • Копії документів можуть засвідчуватися (за оригіналами) приймальною комісією ліцею або в установленому законодавством порядку. Не засвідчені копії документів, без пред’явлення оригіналів, до розгляду не приймаються.
 • Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
 • Прийом документів від вступників розпочинається 01 червня 2020 року та завершується не раніше, ніж за 5 днів до початку навчальних занять.
 • При необхідності, термін прийому документів може бути продовжений або скорочений, про що приймальна комісія повідомляє додатково через засоби масової інформації, інформаційний стенд та Web-сайт ліцею.
 • Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, а також надання ним згоди на оприлюднення наявності підстав для вступу, фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

 

ІV. Умови прийому

 • Прийом до ліцею проводиться за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала свідоцтва про повну загальну середню освіту;
 • за співбесідою.
  • Середній бал документа обчислюється за дванадцятибальною шкалою з округленням до десятих бала. При необхідності – до сотих. Результати встановлення середнього балу документів про освіту оформляються окремим протоколом засідання приймальної комісії.

 

 • Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну( професійно-технічну) освіту».

 

 1. V. Зарахування
 • Зараховуються поза конкурсом:
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
  • Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
 • випускники загальноосвітнього закладу освіти ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього закладу освіти ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.
  • Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою навчання.
  • У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення (оприлюднення) подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
  • Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора закладу освіти.
  • Після завершення конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватися укладанням договору між закладом освіти, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх – його батьками); закладом освіти і вступником (для неповнолітніх – його батьками (особами, що їх замінюють) про навчання та подальше працевлаштування.
  • Зарахування до ліцею на навчання на умовах регіонального замовлення здійснюється за рахунок видатків з обласного бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників в межах регіонального та державного замовлення у професійних (професійно-технічних)  закладах освіти державної форми власності та дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів з професій загальнодержавного значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 818 « Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету» в межах регіонального замовлення.

 

 1. VI. Прикінцеві положення
 • Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
 • Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі , але не були зараховані. При невиконанні замовлення на підготовку робітничих кадрів з окремих професій, ліцей може проводити додатковий прийом.
 • Особам, які не зараховані до професійно-технічного закладу освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.
 • Контроль за дотриманням Правил прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу «Рокитнянський професійний ліцей» здійснюється Міністерством освіти і науки України.

 

 Обговорено на засіданні

педагогічної ради

«__27__» листопада 2019 р.

Протокол №_12__

 Секретар _______________ Н. Касіч

 

 

Погоджено

Заступник директора департаменту – начальник управління  професійної, вищої освіти, науки, інноваційної діяльності та  правового забезпечення

  __________________Я. Тростянська

 „_____”___________________ 2019 р.