Гурткова робота

Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2019-%D0%BF#Text