Бібліотека


Матеріально – технічна база бібліотеки

Загальна площа бібліотеки становить майже 80м. Тут є читальний  зал на 12 місць, абонемент та два підсобні приміщення для книгосховищ.

Для читачів бібліотеки встановлено комп’ютер із підключенням до  мережі Інтернет, принтер та телевізор.

 Мета роботи бібліотеки

  1.  Підвищення загальної  інформаційної  культури  читачів.
  2. Вивчення передового досвіду роботи  бібліотек і застосування  передових  технологій у роботі.
IMG_1584 IMG_1599 IMG_1603

Основний інструментарій  роботи бібліотекаря під час обслуговування різних категорій читачів

– популяризація книжкового фонду (виставки, фоторепортажі, бесіди, інформаційні бюлетні, куточки … );
– бібліотечний опис газет та  журнальних статей – поповнення систематичної картотеки газетно – журнальних статей;
– складання бібліографічних списків літератури за актуальними темами;
– ведення журналу читацьких запитів;
– пошукова робота у міжнародній системі Інтернет для пошуку потрібної інформації.

IMG_1579 IMG_1585 IMG_1592

Основні показники роботи бібліотеки

Книжковий фонд бібліотеки становить 22.302 примірників різної літератури.

Більшість книжкового фонду бібліотеки – це підручники  та посібники за такими основними фахами (спеціальностями):
– столяр; тесляр; верстатник деревообробних верстатів;
– штукатур; маляр; облицювальник;
– слюсар; зварювальник; 
– кухар; кондитер;
– оператор ПК;
– офіціант.

Всього підручників – 14.927.

IMG_1577 IMG_1578 IMG_1597

Крім підручників за фахом у бібліотеці є методична, галузева та художня література.

– технічна література – 7.113
– соціально – політична – 1.954
– математична та природнича література  – 1.106
– культурологічна – 765
– літературно –  мовознавча -3.403
– художня література – 7.375

Періодичних  видань виписано для бібліотеки – 30 найменувань.

Книговидача за рік становить – 1868 примірників.

Число читачів у 2011 році  : 315 читачів – учнів,  92  читачів – працівників ліцею.

Відвідування бібліотеки читачами  за рік  – 925 разів.