Бібліотека

бібліотечний фонд

Закон України про бібліотеку та бібліотечну справу

нормативно-правове забезпечення

Нормативно-правове забезпечення бібліотеки

 1. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text
 2. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації» від 02.12.2013 року № 1686. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13#Text
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації» від 22.08.2017 року № 1228   http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31007.html
 4. Наказ Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах» від 03.04.2007 року № 22  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07#Text
 5. Наказ Міністерства культури і мистецтв України «Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні» №275 від 05.05.99 року ( зі змінами)    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0449-99#Text
 6. Паспорт бібліотеки
 7. Інструкція з охорони праціhttps://osvita-docs.com/node/61
 8. План роботи бібліотеки
 9. Посадова інструкція
 10. Правила охорони праці
 11. Типові правила користування бібліотекою

Оснащення бібліотеки

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ І

Типові правила користування бібліотекою

 

 

 

 1. Основні завдання і напрями діяльності бібліотеки

Сьогодення ставить перед професійно-технічною освітою важливе і невідкладне завдання – виховання у молодого покоління комплексу громадських якостей, глибокого розуміння молодими людьми приналежності до українського народу, внутрішньої потреби і готовності відстоювати та захищати інтереси Батьківщини.

Бібліотека професійного ліцею як його складова, повинна сприяти виконанню головного завдання, яке перед ним стоїть – формування особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, здатної до свідомого суспільного вибору.

Тому вся діяльність бібліотеки буде напрямлена на виховання громадської самовідданості, почуття національної гідності та відданості рідній Батьківщині, прихильності до загальнолюдських цінностей.

Беручи до уваги нинішню суспільно-політичну ситуацію, значна увага буде приділена популяризації української культури, її традицій, але насамперед, маючи нагальну потребу у вихованні патріотичної молоді, переважна частина виховної роботи буде спрямована на висвітлення важкого шляху українського державотворення, боротьби за незалежність та самостійність нашої держави, вшанування подвигу борців за волю України, як у минулому, так і в наш час.

Робота бібліотеки з військово-патріотичного виховання включає такі аспекти:

 • вивчення традицій, духовної спадщини, символіки, звичаїв українського народу;
 • виховання національної гідності та морально-етичних та психологічних особливостей громадянина, патріота, захисника Вітчизни.

Бібліотека координує свою роботу з педагогічними працівниками за такими напрямами:

 • інформаційне забезпечення освітнього процесу, надання інформаційно-методичної допомоги здобувачам освіти і педагогам в оволодінні основами наук і організації освітнього процесу;
 • всебічне забезпечення читацьких інтересів, глибоке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки;
 • підвищення бібліотечної культури здобувачів освіти шляхом проведення системи бібліотечних уроків, оновлення змісту, форм, методів масової та індивідуальної роботи з читачами;
 • координація роботи бібліотеки із здобувачами освіти та педагогами у популяризації літератури, у задоволенні інформаційних потреб користувачів, формування у них культури читання;
 • забезпечення повного доступу користувачів бібліотеки до всіх видів інформації;
 • всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності педагогічних працівників шляхом популяризації педагогічної літератури, преси і надання інформації про неї.

 

 1. Аналіз основних показників роботи бібліотеки

 

 1. Характеристика діяльності бібліотеки ДПТНЗ за 2020-21 н.р.

Вся робота бібліотеки велася згідно річних планів навчального закладу, перспективно-тематичного плану бібліотеки та вимог сучасного епідеміологічного становища в країні.

За весь звітний період робота бібліотеки проводилася здебільшого  у час карантину. Тому основний вид діяльності бібліотеки сприяв дистанційному навчанню здобувачів освіти. З цією метою на сайті професійно-технічного навчального закладу було створено електронну бібліотеку (Е-бібліотеку).

 1. Основні показники роботи бібліотеки за 2020 рік:
Тематика

розділів

Становить

на 01.01.20

Надійшло

за 2020р.

Вибуло за

2020 р.

Становить

на 01.01.21

Видано за 2020рік
Художня

література

5981 328 5653 41
Підручники 11971 136   12107  
Технічна література 7112 68 209 6971 458
Сільське

господарство

582 582
Суспільно-

політична л-ра

552 1 112 441 214
Природничо-математична 981   981 106
Мистецтво/

спорт

761 761
Інша літ-ра

 

2655 120  

2535

18
Разом: 20668 205 769 20104 837

 

Виховна та інформаційно-консультативна робота велася систематично та диференційовано, відповідно вимогам читацьких потреб. При цьому застосовувалися різні форми роботи як колективні, масові так і  індивідуальні.

Протягом навчального року у бібліотеці було організовано ряд тематичних розгорнутих книжкових  комбінованих  виставок:

«Нові часи народжують нових героїв»;

«За майбутнє заплатили собою»;

«У слові рідному велика сила є,

що розбива граніт і золото кує!»;

«Літературне сузір’я Рокитнянщини»;

«Ні! Я жива, я вічно буду жити!» ( до 150-річчя з дня народження Лесі   Українки)

«Ісус Христос – Надія світу»

«Вічна і єдина Україна-мати»;

«Етикет від А до Я»;

«Українська душа в кожній вишиванці»;

«Література з історії України»

«Україна починається з тебе!» (до 30-річчя Незалежності України).

Під час роботи бібліотеки застосовуються інноваційні форми роботи:

 • новизна у назвах заходів;
 • діалог бібліотекаря з читачами;
 • наявність елементів дискусії у викладі інформації;
 • сприяє підвищенню методичної та педагогічної майстерності педагогічних працівників через відповідні технології інформаційної та масової роботи бібліотеки як структурного підрозділу навчального закладу.

Одним з головних завдань бібліотеки є створення комфортного бібліотечного середовища; реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації:

 • використання ігрових моментів, своєрідної атрибутики;
 • залучення читачів до розробки сценарію й активної участі у проведенні заходу;
 • пошук необхідного матеріалу в Інтернеті та консультація бібліотекаря у його виборі.

Таким чином, бібліотека Рокитнянського професійного ліцею розвиває творчі здібності і таланти, пізнавальні інтереси учнів-читачів, що сприяє успішному засвоєнню ними навчальних програм.

III.            Діяльність бібліотеки щодо гуманізації навчально-виховного процесу та духовного становлення здобувачів освіти

1.     Робота з читачами щодо формування і задоволення їх читацьких потреб:

Назва заходів та технологій Дата виконання Відповідальний Примітки
1. Знайомство здобувачів освіти з  бібліотекою та її роботою
1. Проводити індивідуальні та колективні бесіди з читачами про правила користування книжковим фондом і про розпорядок роботи бібліотеки професійного ліцею На початку навчального

року

Бібліотекар  
2. Провести запис учнів 1-го курсу до бібліотеки -//- – //-  
3. Провести анкетування учнів 1-го курсу по виявленню читацьких інтересів жовтень -//-  
4. Оформлення і ведення «Зошита обліку читачів бібліотеки» вересень -//-  
5. Проаналізувати анкетування учнів 1-го курсу на педраді листопад -//-  
6. Провести день відкритих дверей до Всеукраїнського дня бібліотек 30.09.21 бібліотекар,

рада біб-ки

 
2. Взаємодія бібліотеки з педагогічними працівниками
1. Надання бібліографічних довідок

викладачам, майстрам в/н, методисту,вихователю, психологу,      соціальному педагогу та ін.

Протягом року Біб-кар  
2. Підготовка та проведення бібліографічних оглядів нових підручників,посібників, галузевої та художньої літератури Протягом року під час нарад, педагогічних, педчитань -//-  
3. Спільна робота бібліотеки та педагогічного колективу щодо збереження фонду підручників:

–          Організація видачі (прийому) підручників;

–          робота з ліквідації заборгованості підручників;

–          перевірка підручників;

Протягом року

 

 

Вересень

-//-

Червень;

 

 

-//-

педагогічний колектив

 
4. Проведення операції «Живи, книго!» жовтень Біб-кар,

рада біб-ки

 
5. Організація книжкових виставок:

–          нових надходжень;

–          тематичних;

–          періодичних видань;

–          до знаменних і пам’ятних дат

 

-//-

 

-//-

 
6. Оформлення книжкових виставок:

–          Всеукраїнський день бібліотек;

–          визволення Києва від німецько-фашистських загарбників;

–          9 листопада – День української писемності;

–          День пам’яті жертв голодомору;

–          Міжнародний день чаю

–          День пам’яті Героїв Крут;

–          Т.Г. Шевченко – національна легенда, поет-пророк;

–          Всесвітній день авіації

–          «Ісус Христос – Надія світу»

–          «Чорний день календаря -26 квітня»

–          «День Перемоги і примирення»

–          « 1 червня – День захисту дітей!»

–          28 червня – День Конституції України

 

30.09.21

 

жовтень

 

 

листопад

 

листопад

 

грудень

січень

березень

 

квітень

-//-

-//-

 

травень

 

червень

-//-

28.06. 21

-//-  
3. Формування бібліотечного фонду
1. Організація вчасної доставки підручників, художньої та методичної літератури Протягом року Бібліотекар,

водій профліцею

 
2. Постійно проводити звірку нової літератури із супроводжуючими документами -//- Біб-кар  
3. Вчасно заносити дані про отриману літературу до сумарної та інвентарної книги обліку бібліотечного фонду постійно -//-  
4. Проводити завчасно оформлення передплати на періодичні видання 2 рази на рік -//-  
5. Технічне опрацювання нової літератури:

– штампування;

– занесення до інвентарної книги;

– розташування на книжкових полицях згідно ББК

Постійно

Протягом року

-//-  
6. Ведення журналу сумарного обліку книг, які надходять до б-ки та тих, які вилучаються з фонду та обліку б-ки -//- -//-  
7. Реєстрація періодичних видань:

–          реєстрація;

–          аналітичний огляд преси;

-//- -//-  
         
4. Підвищення кваліфікації. Організаційно-методична робота
1. Систематичне упорядкування книжкового фонду згідно з новими змінами з ББК в ДБК -//- -//-  
2. Систематичне відвідування семінарів бібліотекарів, методичних об’єднань -//- -//-  
3. Участь у підготовці та проведенні обласних методичних заходів -//- -//-  
4. Регулярно проходити курси підвищення кваліфікації 1 раз на п’ять років бібліотекар  
5. Бібліотечна рада та робота з активом
1. Створення бібліотечної ради вересень -//-  
  Організувати роботу ради бібліотеки для:

– технічної обробки літератури;

– розстановки книг та підручників;

– ремонту пошкодженої літератури;

– участі у рейдах по збереженню підручників;

 

Протягом року Біб-кар,

рада біб-ки

 
6. МАСОВА РОБОТА З ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРИ ПРО РІДНИЙ КРАЙ
1. Оформити розгорнуту комбіновану виставку «Немає кращої землі, ніж та, що зветься Україна»

«Україна починається з тебе»

Вересень

 

 

–          // –

бібліотекар  
2. Участь у Всесвітній акції «Запали свічку» (до дня пам’яті жертв Голодомору) Кінець листопада -//-  
3. Оформити розгорнуту книжково-журнальну експозицію документальних джерел (фотовиставку) до дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС До 15.12.21

 

 

 

До 26.04.22

 

-//-  
4. Провести годину мужності «Уроки минулого» (до дня Перемоги і примирення

 

          

 

До 8.05. 22

 

-//-  
 1. Довідково-інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів

 

Зміст роботи Дата Відповідальний Примітки
1. Систематично проводити дні інформації Протягом року Бібліотекар  
2. Систематично оформляти бюлетені нових надходжень –          // – -//-  
3. Своєчасно оформляти «Календар знаменних та пам’ятних дат» -//- -//-  
4. Регулярно поповнювати рубрики систематичний каталог періодичних видань бібліографічними описами нових видань -//- -//-  
5. Проводити бібліотечно-бібліографічні уроки для здобувачів освіти 1 курсу та груп ТУ -//- -//-  

 

Бібліотекар:                    /МЕВХ  Т. В./