Бібліотека

бібліотечний фонд

Закон України про бібліотеку та бібліотечну справу

нормативно-правове забезпечення

Нормативно-правове забезпечення бібліотеки

 1. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами та  доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text
 2. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації» від 02.12.2013 року № 1686. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13#Text
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації» від 22.08.2017 року № 1228   http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31007.html
 4. Наказ Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах» від 03.04.2007 року № 22  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07#Text
 5. Наказ Міністерства культури і мистецтв України «Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні» №275 від 05.05.99 року ( зі змінами)    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0449-99#Text
 6. Паспорт бібліотеки
 7. Інструкція з охорони праціhttps://osvita-docs.com/node/61
 8. План роботи бібліотеки
 9. Посадова інструкція
 10. Правила охорони праці
 11. Типові правила користування бібліотекою

Оснащення бібліотеки

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Типові правила користування бібліотекою

 

 

 

 

Річний план на 2021-22 р